Bravo Onderwijs
Bravo Onderwijs
Trapezium 210
3364 DL Sliedrecht
085-0408700 - info@bravo-onderwijs.nl
Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering

Over BRAVO

De Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering (kortgezegd: BRAVO) heeft 6 aangesloten leden. De aangesloten leden vertegenwoordigen ongeveer 69% van de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs.

BRAVO stelt zich als plicht om eisen te stellen aan de leden. Dit betreft onder andere de liquiditeit, solvabiliteit en de kwaliteit van de dienstverlening van de administratiekantoren.

Daarnaast dienen de kantoren over een certificering te beschikken om voor schoolbesturen ook een waardige partner te kunnen zijn en blijven.

De branchevereniging treedt daarnaast in gesprek met branchegerelateerde organisaties. Dit betreft onder ander de volgende organisaties:  het Ministerie van OCW, het Vervangingsfonds, Belastingdienst, de PO-raad en VO raad.

Hoewel niet helemaal meer actueel, is door ons tot 2014 jaarlijks een onderzoek gedaan naar de effecten van insourcing of outsourcing. Het laatste rapport van 2014 vindt u tevens op onze website.

Weten wie onze leden zijn? Bekijk dan onze leden pagina.

BRAVO

  • 69% van de scholen van PO en VO zijn aangesloten bij één van de aangesloten administratiekantoren
  • Binnen BRAVO wordt getoetst op liquiditeit - solvabiliteit - kwaliteit