Bravo Onderwijs
Bravo Onderwijs
Trapezium 210
3364 DL Sliedrecht
085-0408700 - info@bravo-onderwijs.nl
Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering

Het aanleveren van gegevens van personeel niet in loondienst (PNIL), wordt vereenvoudigd

De leden van BRAVO hebben bij de schoolbesturen problemen gesignaleerd bij het aanleveren van gegevens van personeel niet in loondienst (PNIL) en hebben daar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aandacht voor gevraagd.

Het aanleveren van de gevraagde data is een zeer arbeidsintensieve taak voor schoolbesturen. Voor het vastleggen van gegevens zoals persoonsgegevens, functie en BSN-nummers, wordt door de huidige financiële systemen geen mogelijkheid hiertoe geboden. Voor het registreren van de periodieke inleen in formatieomvang en euro’s, zal tevens een aanpassing van de software benodigd zijn. Daarnaast is de uiterste aanleverdatum, 31 maart, niet logisch. Opname van PNIL in een personeelssysteem leidt ook tot vervuiling in de aanlevering naar derden.

Vanuit BRAVO is er een Houtskoolschets Verantwoording PNIL aangeboden aan het ministerie OCW. Hierin heeft BRAVO een mogelijke oplossing geboden, om de besteding aan ‘personeel niet in loondienst’ op een eenvoudigere manier te verantwoorden richting het ministerie OCW.

Het voorstel van BRAVO is meegenomen in de notitie aan de minister en heeft er mede toe geleid dat de gegevenslevering PNIL eenvoudiger wordt. Ook de aanleverdatum verschuift, van uiterlijk 1 april, naar uiterlijk 1 juli.

Hoe de gegevenslevering er verder precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Wanneer hierover meer duidelijk is, zal dit op de website worden aangegeven.

Hier leest u de informatie vanuit de PO-Raad inzake de PNIL.

BRAVO

  • 69% van de scholen van PO en VO zijn aangesloten bij één van de aangesloten administratiekantoren
  • Binnen BRAVO wordt getoetst op liquiditeit - solvabiliteit - kwaliteit