Bravo Onderwijs
Bravo Onderwijs
Trapezium 210
3364 DL Sliedrecht
0184 41 25 07 - info@bravo-onderwijs.nl
Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering

Veel problemen met de gegevenslevering personeel niet in loondienst

Schoolorganisaties ondervinden problemen met de gegevenslevering personeel niet in loondienst (PNIL). PO-Raad en VO-raad ontvangen veel vragen en klachten en hebben hierover contact met OCW. 

 

Schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs geven aan dat er onvoldoende tijd is om de administratie zodanig in te richten dat gegevenslevering daadwerkelijk mogelijk is. OCW begrijpt dat het dit jaar lastig kan zijn om zorg te dragen voor de levering van de (volledige) PNIL-gegevens over 2021. Als levering nu niet volledig mogelijk is, kun je dit jaar gebruiken als overgangsperiode om de administratie aan te passen zodat er in 2023 wel een volledige levering gedaan kan worden met bijvoorbeeld correcte geboortedatums.

Verder geven schoolorganisaties aan dat de huidige, uitgebreide gegevenslevering PNIL lastig onuitvoerbaar is en veel tijd vergt. PO-Raad en VO-raad voeren hierover nu overleg met OCW en de administratiekantoren (verenigd in BRAVO).  

Een handreiking biedt de schoolorganisaties extra informatie over de gegevenslevering. Bij verdere vragen kunnen schoolorganisaties contact opnemen met de helpdesk van DUO.

In februari en april jl. heeft het ministerie van OCW brieven gestuurd naar alle schoolorganisaties met daarin het verzoek om gegevens aan te leveren over personeel niet in loondienst (PNIL) over het jaar 2021. Deze (structurele) uitvraag volgt op de eerdere pilots van de afgelopen jaren. Doel van de gegevensaanlevering PNIL is om inzicht te krijgen in de besteding van onderwijsgeld en in mogelijkheden om de kwaliteit/continuïteit van onderwijs te verbeteren. De gegevens bieden handvatten voor beleid en analyses voor OCW, maar geeft ook de sector zelf inzicht.

 

Neem direct contact op

BRAVO

  • 65% van de scholen van PO en VO zijn aangesloten bij één van de aangesloten administratiekantoren
  • Binnen BRAVO wordt getoetst op liquiditeit - solvabiliteit - kwaliteit