Bravo Onderwijs
Bravo Onderwijs
Trapezium 210
3364 DL Sliedrecht
0184 41 25 07 - info@bravo-onderwijs.nl
Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering

Overleg BRAVO met Participatiefonds

Op 4 juni 2018 heeft een afvaardiging van BRAVO gesproken met een vertegenwoordiging van het Participatiefonds (PF).

Naast kennismaken zijn allerlei kleinere en grotere items besproken die op dit moment een vlotte en correcte verwerking van gegevens in de weg staan. Het tijdelijk niet kunnen aanmaken van accounts, het niet zichtbaar zijn van de uitslag van de beoordeling van een vergoedingsverzoek, diverse dubbele meldingen, foutieve adressering rappelbrieven en beschikkingen en de achterstand in het algemeen zijn uitvoerig met elkaar doorgenomen. Op de meeste punten hebben we direct afspraken kunnen maken en/of zijn of waren al acties in gang gezet. Bij het PF wordt hard gewerkt om de achterstand weg te werken. Het voornemen is om op 1 juli 2018 alle uitkeringen tot en met 2016 te hebben nagelopen. De bedoeling is dat vanaf dat moment er geen oude uitkeringszaken meer worden opgevraagd bij de onderwijsinstellingen/administratiekantoren.

We hebben ook de reactietermijnen in de zomerperiode besproken. Het Participatiefonds zal m.i.v. 3 weken voorafgaand aan de eerste dag van de schoolvakantieperiode van de vroegste regio, tot en met in ieder geval de laatste dag van de schoolvakantie van de laatste regio, rappel- en verzoeken tot aanvullende informatie versturen; de uiterste reactietermijn wordt echter met 4 weken verlengd zodat tijdig reageren mogelijk blijft. De uiterste reactietermijn staat in de betreffende brief. Negatieve beschikkingen, Kennisgevingsbrieven en Verrekenbrieven worden niet verstuurd in de periode van de zomervakantie. Deze worden pas verstuurd na de laatste dag van de schoolvakanties.

Tot slot is afgesproken dit gezamenlijk overleg een of tweemaal per jaar in te plannen. Beide partijen hebben baat bij een vlotte en juiste administratieve verwerking, zonder dat er sprake is van een administratieve rompslomp.  

BRAVO

  • 65% van de scholen van PO en VO zijn aangesloten bij één van de aangesloten administratiekantoren
  • Binnen BRAVO wordt getoetst op liquiditeit - solvabiliteit - kwaliteit