Bravo Onderwijs
Bravo Onderwijs
Trapezium 210
3364 DL Sliedrecht
085-0408700 - info@bravo-onderwijs.nl
Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering

Benchmark primair- en voortgezet onderwijsbesturen

 

Algemeen bericht Benchmark
8 april 2021

Benchmark primair- en voortgezet onderwijsbesturen ontwikkelt verder
Inzicht krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs? Met de Benchmark PO&VO hebben schoolbesturen de unieke mogelijkheid om op basis van betrouwbare data hun gegevens naast die van vergelijkbare besturen te leggen. Zo krijgen ze een goed beeld van hoe ze ervoor staan. Bovendien kunnen ook andere geïnteresseerden de Benchmark PO&VO raadplegen om inzicht te krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van middelen, medewerkers en onderwijsopbrengsten. Dit nieuwe online informatie-instrument is vanaf 1 februari 2021 openbaar en deze periode ontwikkelen de po- en vo- sector de benchmark verder.

Betrouwbare data
De ontwikkeling van een benchmark komt voort uit de wens van zowel het primair- als het voortgezet onderwijs om beter te kunnen leren van elkaar, zich beter te verantwoorden richting de buitenwereld en om het verhaal van de sector beter te vertellen. En dit op basis van betrouwbare data uit bestaande bronnen zoals DUO en CBS.

Overhead
De benchmark maakt op dit moment vergelijkingen tussen schoolbesturen mogelijk binnen de thema’s financiën, bedrijfsvoering en medewerkers. Het is de bedoeling dat dit in de loop van 2021 - zo mogelijk - wordt uitgebreid met thema’s als onderwijskwaliteit en overhead. Voor dat laatste thema is afgelopen periode een testgroep aan de slag gegaan. De testgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers – veelal controllers – van diverse schoolbesturen.

De resultaten uit deze testgroep worden benut om een juiste uitvraag naar aanvullende gegevens te doen aan schoolbesturen.

De planning is dat in de maanden juli, augustus en september de uitvraag wordt gedaan en dat komend najaar (oktober/november) de benchmark ook vergelijkingen binnen het thema overhead mogelijk maakt.

Hier vindt u meer informatie over de Benchmark PO&VO.

Aanbod Informatieproducten
Met de unieke mogelijkheid voor schoolbesturen om relevante vergelijkingen te maken op basis van betrouwbare data, maakt de Benchmark PO&VO het gezamenlijk aanbod van informatieproducten van de PO-Raad en VO-raad compleet. Naast de benchmark over schoolbesturen kunnen geïnteresseerden voor informatie over scholen terecht op ‘Scholen op de kaart’ en voor sectorale cijfers op de ‘PO / VO in cijfers’ pagina’s.

Sectorrapportage
De po- en vo-sector werken ook aan sectorrapportages.. Hiermee vertelt de sector het eigen, feitelijk verhaal binnen de actuele context. De eerste sectorrapportages zijn gepland komend najaar voorafgaand de behandeling van de rijksbegroting van onderwijs.

De Benchmark PO&VO is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en VO-raad dat verder ontwikkeld wordt in nauwe afstemming en samenwerking met de sector zelf en stakeholders zoals het ministerie van OCW.

BRAVO

  • 69% van de scholen van PO en VO zijn aangesloten bij één van de aangesloten administratiekantoren
  • Binnen BRAVO wordt getoetst op liquiditeit - solvabiliteit - kwaliteit