Bravo Onderwijs
Bravo Onderwijs
Trapezium 210
3364 DL Sliedrecht
085-0408700 - info@bravo-onderwijs.nl
Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering

Nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen BRAVO.

 
2010-dienst-uitvoering-onderwijs-duo-logo.jpg

Maak gebruik van de XBRL-controleservice

Als u al over de jaarrekening beschikt zonder controleverklaring, kunt u de gegevens alvast invoeren en indienen bij DUO. DUO controleert de ingediende rapportage met een geautomatiseerde procedure en informeert u per e-mail over eventuele benodigde aanpassingen.

 
2006-justis.png

Vereenvoudiging aanvraag VOG

In juni 2023 heeft BRAVO een brief aan de beleidsdirectie PO van het ministerie OCW verzonden, inzake de vereenvoudiging van de aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 
2005-min-ocw.jpg

Vereenvoudiging aanleveren gegevens PNIL

De leden van BRAVO hebben bij de schoolbesturen problemen gesignaleerd bij het aanleveren van gegevens van personeel niet in loondienst (PNIL) en hebben daar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aandacht voor gevraagd.

 
2004-afbeelding1.jpg

Accountantscontrole kleine schoolbesturen

Binnen de branchevereniging BRAVO is meermaals gesproken over de vereenvoudiging van de controle op de jaarrekening van kleine schoolbesturen.

 
1999-oogohm.png

OOG & OHM lid van BRAVO

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat per 1 juni 2023 Nanne Groeneveld namens administratiekantoor OOG & OHM is toegetreden tot BRAVO.

 
1997-po-raad.png

PO-Raad PNIL

Schoolorganisaties ondervinden problemen met de gegevenslevering personeel niet in loondienst (PNIL). PO-Raad en VO-raad ontvangen veel vragen en klachten en hebben hierover contact met OCW.

 
1972-coronavirus.jpg

BRAVO en het coronavirus

Dienstverlening van de bij BRAVO aangesloten administratiekantoren is geborgd.

 
1987-benchmark.jpg

Benchmark primair- en voortgezet onderwijsbesturen

Benchmark primair- en voortgezet onderwijsbesturen ontwikkelt verder.

BRAVO

  • 69% van de scholen van PO en VO zijn aangesloten bij één van de aangesloten administratiekantoren
  • Binnen BRAVO wordt getoetst op liquiditeit - solvabiliteit - kwaliteit